Harjoittelu

Aloittelijasta Pelastuskoiraksi

Koiran totuttelu kaikenlaisiin ympäristöihin ja huolellinen sosiaalistaminen sekä koiriin että ihmisiin koiran pentuiässä luo hyvät lähtökohdat työlle, jossa koiran tulee pystyä toimimaan hyvin erilaisissa ympäristöissä ja kohtaamaan monenlaista kulkijaa. Koiran hallittavuuden, kontaktinpidon ja perustottelevaisuuden tulee olla hyvällä tasolla ennen varsinaisiin etsintäharjoituksiin siirtymistä. Niiden ylläpitoon kiinnitetään huomiota myös etsintäharjoittelun ohessa. Pelastuskoiran on oltava ohjaajansa hallinnassa.

LUPin oma sisääntuloväylä auttaa uutta jäsentä harjoittelun alkuun. Kun koiran ja ohjaajan edellytykset kouluttamisen aloittamiseen täyttyvät, koulutus alkaa pienryhmässä ja erilaisia etsintätoiminnassa vaadittavia taitoja harjoitellen. LUP ry:ssä harjoitellaan koulutustason mukaisissa pienryhmissä aloittelijoista hälytystasoisiin sekä kaikille yhteisissä itseohjautuvissa ryhmissä. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa ryhmän vastaavan kouluttajan johdolla. Koirat ovat yksilöitä, ja kunkin koiran koulutus etenee aina sen yksilöllisten valmiuksien ja kehityksen mukaisesti.

Ilmaisutavat

Motivoitunut koira oppii usein etsimään ja löytämään ihmisen maastosta suhteellisen helposti, mutta myös löydön ilmaiseminen ohjaajalle on tuiki tärkeää. Jollei koira ilmaise löytöään, voi kadonnut jäädä ohjaajalta havaitsematta. Ilmaisutapoja on monia erilaisia – ne jaotellaan yleensä seuraavasti:

Kertova ilmaisu: koira tulee ohjaajan luokse ja ilmaisee jollakin erikseen opetetulla tavalla tehneensä löydön. Tapoja on esim. vasten hyppääminen, haukkuminen tai vyöllä riipuvaan esineeseen tarttuminen. Ilmaisun jälkeen koira johdattaa luvan saatuaan ohjaajan löytämänsä henkilön luokse.

Haukkuilmaisu: koira ilmaisee ohjaajalle tehneensä löydön haukkumalla löydetyn luona siihen asti, että ohjaaja saapuu paikalle.

Rullailmaisu: löydön tehtyään koira ottaa kaulassaan roikkuvan patukan (rullan) suuhunsa ja vie sen ohjaajalleen merkiksi löydöstä. Ohjaajan annettua luvan koira johdattaa hänet löydetyn luokse.

Ilmaisutapa valitaan koiran ominaisuuksien ja ohjaajan mieltymyksen mukaan järkevimmäksi. Yhdistyksestämme löytyy asiantuntemusta kaikkien ilmaisutapojen kouluttamiseen.

Tässä videossa kiharakarvainennoutaja Rilla demonstroi kertovan ilmaisutavan toimimista etsinnässä. Kertomistapa on haukkuminen ohjaajan luona, minkä jälkeen Rilla opastaa ohjaajan löydetyn luokse. Lisäksi koira pitää pystyä pysäyttämään ja kutsumaan luokseen etsinnän aikana.

Harjoitukset

Pienryhmissä harjoitellaan viikoittain kouluttajien johdolla. Koiran tottelevaisuutta ja hallintaa harjoitellaan myös viikoittain. Harjoituspaikat vaihtuvat säännöllisesti. Harjoituksia järjestetään ympäri vuoden erilaisissa maastoissa, taajamissa sekä rakennuksissa.

Lisäksi järjestetään muita harjoituksia, kuten esim. aitoja etsintätilanteita simuloivia hälytysharjoituksia, erilaisia teemaharjoituksia (rakennusetsintä, raunioetsintä, tottelevaisuus ym.), luentoja sekä koulutusiltoja jne. Pidemmät harjoitukset sijoittuvat useimmiten viikonloppuihin.

Kaiken tämän lisäksi suuri osa harjoittelusta on jäsenten itsenäistä harjoittelua. Viikkoharjoituksissa opittuja ja kouluttajan kanssa sovittuja asioita harjoitellaan siis muualla kuin varsinaisissa treeneissä. Koiraa totutetaan erilaisiin ympäristöihin ja häiriöihin sekä liikkumaan kaikenlaisissa hankalissakin paikoissa ja erilaisilla alustoilla. Koiranohjaajat hankkivat myös ensiapu-, suunnistus- ja viestintätaidot ja ylläpitävät niitä säännöllisesti sekä harjoittelemalla että osallistumalla kursseille.

Harjoittelu koiran ja treenikavereiden kanssa on mukavaa ja palkitsevaa.