Pelastustoiminta – VAPEPA

Pelastuskoiratoiminta on osa laajempaa pelastustoimintaa Suomessa. Pelastustoimintaa Suomessa toteuttavat niin viranomaiset kuin vapaaehtoisjärjestötkin tiiviissä yhteistyössä.

Kadonneen henkilön etsintään, joka on yleisin pelastuskoiria vaativa tehtävä, kuuluu yhteistyö poliisin, pelastuslaitoksen, rajavartiolaitoksen sekä Vapepan kanssa.

Etsintä on poliisin johtama pelastustehtävä. Käytännössä etsintä on usein yhteistoimintaa, jossa viranomaiset ja järjestöjen hälytysryhmien vapaaehtoiset toimivat yhdessä kadonneen löytämiseksi. Merialueilla etsintää johtavana viranomaisena toimii rajavartiolaitos.

Tältä sivulta pääset tutustumaan näihin eri toimijoihin.


VAPEPA

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin (SPR) koordinoima vapaaehtoisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka yhtenä jäsenenä toimii Suomen Pelastuskoiraliitto (SPeKL). Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Se toimii tukemalla viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa etsintä- ja muissa pelastustehtävissä sekä koordinoimalla järjestöjensä välistä yhteistyötä. Vapepa seuraa järjestöjensä hälytysvalmiutta, koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa. Vapepalla on yhteensä 20 000 vapaaehtoisen vahvuus ympäri Suomen.

Vapepa järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia jäsenjärjestöjen jäsenille, joista pelastuskoiran ohjaajille yleisin on etsintäkurssi. Etsintäkurssi suoritetaan, mikäli siellä opittavia taitoja ei ole muuten hankittuna. Kadonneen henkilön etsintä on yleisin tehtävä, johon Vapepan vapaaehtoiset hälytetään. LUP ry kuuluu Vapepan Espoon paikallistoimikuntaan.

(Sivun kuva SPR)