Pelastuskoirapartio

Pelastuskoirapartio koostuu pelastuskoirasta, koiran ohjaajasta ja vähintään yhdestä kartturista. Etsintätoiminta on koko partion yhteistyötä.

Kartturi

Kartturilla on etsinnässä tärkeä rooli. Kartturi toimii koirapartion suunnistajana, hoitaa viestiliikenteen ja avustaa koiranohjaajaa tarpeen mukaan. Lisäksi etsinnässä on useita muita tehtäviä, kuten jalkapartiot, autopartiot, muonitus ja johdon avustaminen. Kartturi suorittaa etsintäkurssin, jonka järjestämisestä vastaa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Etsintäkurssilla saa perustiedot etsintätilanteissa toimimisessa. Etsintäkurssin suorittaminen on yksi hälytysryhmään pääsyn kriteeri. Lisäksi ohjaajan täytyy hallita suunnistus- ja ensiaputaidot sekä radiopuhelimella viestintä. Yhdistyksemme ja VAPEPA järjestävät näihin koulutusta. Tiedot voi hankkia myös omatoimisesti. Vaikeassa maastossa liikkuminen sekä pitkäkestoisiin etsintöihin osallistuminen edellyttävät ohjaajalta hyvää terveyttä sekä fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä.

Koiran ohjaaja

Koiran ohjaajalta vaaditaan sitoutumista koiran tavoitteelliseen kouluttamiseen.
Keskeinen koiranohjaajalta vaadittu taito on ns. koiran lukeminen eli koiran käyttäytymisen havainnointi, tulkinta ja ymmärtäminen etsintätilanteissa. Se edellyttää hyvää koiran tuntemusta, johon päästään erilaisten tilanteiden runsaalla harjoittelulla ja analysoinnilla.

Pelastustoiminta on mitä suurimmissa määrin ryhmätyötä, joten ohjaajan on oltava sekä yhteistyötaitoinen että joustava pystyäkseen toimimaan erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja ympäristöissä.

Koirakko

Ohjaaja ja koira muodostavat työparin, jossa kummallakin on omat tehtävänsä ja erityisosaamisensa ja jonka yhteistyö perustuu pitkäjänteiseen koulutukseen sekä keskinäiseen ymmärrykseen ja luottamukseen.