Pelastuskoira

Pelastuskoira on ihmisten etsintään koulutettu koira, joka yhdessä ohjaajansa kanssa toimii viranomaisten apuna. Pelastuskoiran on oltava perusominaisuuksiltaan terve ja hyvähermoinen sekä rakenteeltaan ja kunnoltaan vaikeisiinkin olosuhteisiin sopiva. Pelastuskoiran ei tarvitse edustaa mitään tiettyä rotua tai roturyhmää. Koira ei saa olla arka tai aggressiivinen, ja sen on oltava hyvin ohjaajansa hallinnassa.

Pelastuskoira koulutetaan vaativaan työskentelyyn erilaisissa olosuhteissa ja se on korvaamaton apu etsittäessä kadonneita henkilöitä metsistä, taajamista tai rakennuksista. Koira pystyy liikkumaan helposti vaikeakulkuisissakin maastoissa, joten koirapartio voi lyhyessä ajassa etsiä laajoja alueita, joiden läpikäymiseen pelkästään ihmisvoimin menisi hyvin kauan.

 

Pelastuskoira koulutetaan järjestelmällisesti.

Jotta koirat oppivat toimimaan kaikenlaisissa olosuhteissa, niiden kanssa harjoitellaan monipuolisesti ympäri vuoden eri vuorokaudenaikoina, erilaisissa paikoissa, säässä kuin säässä. Jotta koirat suoriutuisivat eteen tulevista tehtävistä etsinnöissä, niiden kanssa harjoitellaan maastoetsintää (haku/jälki), taajamaetsintää, tiepartiointia, rakennusetsintää, kohdepartiointia, kytkettynä etsintää ja kaikkeen edellä mainittuihin liittyen etsityn henkilön tai esineen luotettavaa ilmaisua.

Koulutuksen edistymistä seurataan Pelastuskoiraliiton pelastuskoirakokeilla, joiden suorittaminen on yhtenä edellytyksenä hälytysryhmään pääsemiselle. Pelastuskoirat ohjaajineen osallistuvat Suomessa vuosittain lukuisiin kadonneiden ihmisten etsintöihin. Koulutettu pelastuskoira voi pelastaa ihmishenkiä! Hyvältä pelastuskoiralta vaaditaan paljon.

 

Hyvän, hälytyskelpoisen koiran ominaisuuksia:

– motivoitunut työskentelyyn

– hyväkuntoinen ja kestävä, niin fyysisesti kuin henkisestikin

– liikkuu ketterästi ja vaivattomasti

– kestää erilaisia häiriöitä

– paineensietokykyinen

– sosiaalinen

– ongelmanratkaisukykyinen

Etsintätehtävät saattavat kestää useita tunteja ja niihin sisältyy keskeytyksiä ja alueelta toiselle siirtymisiä. Eri ympäristöissä on monenlaisia häiriöitä. Hälytystehtävässä voidaan toimia yhtä hyvin synkässä metsässä kuin taajamassa tai rakennuksessakin, puistossa tai rannalla, keskellä kaupunkia tai syrjäseudulla. Hyvä pelastuskoira työskentelee rennosti, määrätietoisesti ja ohjaajansa ohjeiden mukaisesti, vaikka paikat vaihtuvat ja vaikka erilaisia, joskus yllättäviäkin asioita osuu sen eteen.