Hälytysryhmä

Hälytysryhmä on vapaaehtoisuuteen perustuva pelastustoimintaryhmä. Yleisin tapa auttaa on osallistuminen kadonneiden henkilöiden etsintöihin. LUP:n hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) ja se osallistuu etsintöihin tai muihin viranomaisten hälyttämiin pelastustehtäviin lähinnä pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Hälytysryhmä on valmiudessa 24 h vuorokaudessa ympäri vuoden. Kaikki yhdistyksen jäsenet suuntaavat hälytysryhmään.

Hälytysryhmässä on sekä koirallisia että koirattomia jäseniä. Koirattomat toimivat erittäin tärkeässä apuohjaajan tehtävässä. Koirapartio pystyy toimimaan tehokkaasti vain, kun sen kaikki jäsenet osaavat työnsä.

Hälytyksen suorittaa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, jolle poliisi on esittänyt virka-apupyynnön.

 

Hälytysryhmään pääsyn kriteerit

Hälytyskriteerit ovat vaatimuksia, jotka ohjaajan ja koiran on täytettävä päästäkseen yhdistyksen hälytysryhmän jäseneksi ja mukaan etsintöihin. LUP ry:n hälytysryhmän jäsenyyden edellytyksinä ovat sekä Suomen Pelastuskoiraliiton että yhdistyksen asettamat omat kriteerit.

Hälytysryhmässä aloitetaan ilman koiraa partion kartturina. Koiraton jäsen toimii koirapartion suunnistajana, hoitaa viestiliikenteen ja avustaa koiranohjaajaa tarpeen mukaan. Lisäksi etsinnässä on useita muita tehtäviä, kuten jalkapartiot, autopartiot, muonitus ja johdon avustaminen. Kartturin kriteerien täyttyminen todetaan yhdistyksen viikkoharjoituksissa, hälytysharjoituksissa sekä erityisessä käytännön kartturikokeessa, jossa mitataan suunnistus- ja viestintätaitoja sekä kykyä kohdata löydetty. Nämä ovat kartturin keskeisimpiä taitoja.

 

Suomen Pelastuskoiraliiton asettamat minimikriteerit:

Väestönsuojelu (sijoituskelpoisuus)

  • Koira: Raunioperuskoe (koesuoritukset voimassa 3 v.)
  • Ohjaaja: Suomen Pelastusalan keskusjärjestön Pelastustoiminnan perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot (suositus)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

  • Koira: Vähintään toisesta maastolajista (haku/jälki) loppukoe, toisesta lajista peruskoe sekä käyttöönottotarkastus VIRTA.
  • Ohjaaja: Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot, Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot, viestintävälineiden käyttötaito sekä suunnistustaito

Lue lisää kriteereistä Pelastuskoiraliiton sivuilta.

LUP ry:n asettamat lisäkriteerit

  • Koira: Hyvä terveys ja kunto, ohjaajan hälytyskokemus, vähintään 2 onnistunutta harjoitusetsintää (LUP:n omat testit) ennen VIRTAa ja hyvä hallittavuus, sekä hälytysryhmän hyväksyntä.
  • Ohjaaja: Hyvä terveys ja kunto, aktiivinen osallistuminen LUP ry:n toimintaan, yhteistyökyky, kartturikoe, sekä hallituksen hyväksyntä

 

Ensimmäinen etsintä

Osallistuminen etsintään ensimmäistä kertaa on tietenkin jännittävää. Vahvalla harjoittelupohjalla voi etsintään kuitenkin osallistua luottaen siihen, että pystyy toimimaan tehokkaasti erilaisissa etsintätehtävissä.