Yleistä

LUP ry on Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) jäsenyhdistys. SPeKL on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoirayhdistysten keskusjärjestönä. Se organisoi pelastuskoirien ja -ohjaajien koulutusta sekä kouluttaa jäsenyhdistysten kouluttajia, testaajia ja koetoimitsijoita. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä palo- ja pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa. Pelastuskoiraliiton toiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus sekä suuntautuminen työskentelyyn viranomaisten apuna. Lisäksi tärkeä osa pelastuskoiraliiton toimintaa on kansainvälinen yhteistyö.

Tutustu Pelastuskoiraliiton blogiin!