Kokeet

Pelastuskoiraliitto järjestää kokeita kolmessa lajissa:

  • Haku
  • Jälki
  • Rauniot

Haku- ja jälkikokeissa tasoja on kaksi: peruskoe ja loppukoe. Peruskoe suoritetaan valoisassa, loppukoe pimeässä. Koirakon on suoritettava vähintään toisesta maastolajista (haku/jälki) loppukoe ja toisesta lajista peruskoe.

Rauniokokeissa tasoja on kolme: soveltuvuus-, perus- ja loppukoe.

Ennen koirakon hyväksymistä hälytysryhmään, sen on suoritettava Käyttöönottotarkastus VIRTA. Tätä ennen koirakon tulee suorittaa haku- ja jälkikokeet. Kaikissa lajeissa suoritetaan loppukokeiden suorittamisen jälkeen taidontarkistuskoe yleensä vuosittain, mutta vähintään joka toinen vuosi. Taidontarkistus suoritetaan vuorotellen valoisassa ja pimeässä.

Hakukokeet

Koira voi osallistua hakukokeisiin, kun se on saavuttanut riittävän varmuuden hallittavuudessa, ilmaisussa ja etsintätyöskentelyssä. Kokeessa testataan myös koiran sosiaalisuus ja hallittavuus.

Jälkikokeet

Koira voi osallistua jälkikokeisiin, kun jäljen nosto, jäljestäminen ja esineiden ilmaisu sujuu koiralta riittävän varmasti. Koiran sosiaalisuus ja hallittavuus testataan myös jälkikokeessa.

Rauniokokeet

Rauniokokeissa testataan koiran taidot sortunutta rakennusta simuloivissa oloissa. Kokeessa kiinnitetään huomiota normaalin hakutyöskentelyn lisäksi meluarkuuteen ja kykyyn liikkua erilaisilla alustoilla. Koiran sosiaalisuutta ja hallittavuutta tarkkaillaan myös rauniokokeessa.

Tarkempia tietoja kokeista löydät Pelastuskoiraliiton koesäännöistä.