Ryhmäkatselmus 2018 -info

Tapahtuma yleisesti

Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry järjestää vuotuisen valtakunnallisen ryhmäkatselmuksen nimeltään Kartalla. Ryhmäkatselmus on Pelastuskoiraliiton tapahtuma, jossa testataan hälytystehtävissä palvelevien pelastuskoirien ja pelastuskoiraohjaajien taitotasoa. Tapahtumaan osallistuvat pelastuskoirakot ovat kaikkialta Suomesta.

Osallistujien on täytettävä Pelastuskoiraliiton hälytyskelpoisuuden kriteerit. Nämä pelastuskoirat ja heidän ohjaajansa sekä kartturit, toimivat hälytysryhmissä, joita viranomaiset voivat pyytää apuun kadonneen henkilön etsintään.

Osallistujilta etukäteen tarkoin salassa pidettävissä tehtävissä testataan monipuolisesti pelastus- ja etsintätehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä ryhmien kenttäkelpoisuutta ja yhteistyö- ja mukautumiskykyjä.  Aivan samoin kuin etsintätehtävissä, myös ryhmäkatselmuksessa pelastuskoiraryhmät voivat joutua millaisiin paikkoihin tai olosuhteisiin hyvänsä, eikä tehtävänantojen skenaarioille mikään inhimillinen ole vierasta. Ryhmäkatselmus on paitsi vaativaa suoriutumista vaikeissa oloissa, myös yhdessäoloa pelastus- ja etsintätoiminnan ja koirankoulutuksen asiantuntijoiden kesken.

Ajankohta ja tapahtuman alue

Ryhmäkatselmus järjestetään elokuun viimeisenä viikonloppuna eli 24. – 26.8.2018. Tänä samana viikonloppuna vietetään myös Kirkkonummi-päiviä, jolloin liikkeellä on myös näiden päivien johdosta paljon ihmisiä. Ryhmäkatselmuksen aikana pelastuskoirakoista kootut ryhmät kulkevat rasteilta toiselle ja suorittavat rasteilla pelastustehtäviä. Rasteja on sijoitettu ympäri Kirkkonummea ja sen lähialueita. Rastien suoritusaika on perjantai-iltana sekä koko lauantaipäivä. Sunnuntaina pidämme palaute- ja koontitilaisuuden.

 

Tapahtuman suojelija

Tapahtuman suojelijaksi on lupautunut Ilkka Lipsanen eli Danny. Tämä tuo tapahtumalle lisänäkyvyyttä.

 

Yhteydenotot

Mikäli yrityksenne kiinnostui tästä tapahtumasta ja tilaisuudesta olla näkyvillä tärkeän asian yhteydessä, ottakaa yhteyttä ryhmiksen johtoryhmään.

Johtoryhmän email, johtokartalla@gmail.com

 

Linkkejä:

Suomen Pelastuskoiraliitto http://www.pelastuskoiraliitto.fi/

Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys http://www.pelastuskoiratlup.net/

LUPin uudet sivut avautuvat ennen tapahtumaa

http://lupeko.fi/

Tapahtuman FB-sivu

https://www.facebook.com/events/1559232810819810/